Chương Trình “Nâng cao năng lực giảng dạy STEM bằng tiếng Anh cho giáo viên Trung học Phổ thông”


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdBRvJG5Zjyl8FQ7InfLwtEWPvaTYV14ILBe21RSQeWWGMrw/viewform?fbclid=IwAR34gcAq4uHQ83Lj008oq_9cE3cHtEZ2nI6a1KOzuiw7hLYuP_Slaevf-OM


WHAT: Excellence in STEM Teaching workshop

WHEN: Saturday, June 8, 2019: 10am – 12pm, 1pm – 5pm
Sunday, June 9, 2019: 1pm – 5pm

WHERE: Room 11B, 11th floor, Building I, The HCM University of Science, VNU-HCM
227 Nguyen Van Cu street, District 5, Ho Chi Minh city.

Bạn có quan tâm đến việc giảng dạy STEM? Lãnh sự quán Hoa Kỳ Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với Đại học Khoa học tự nhiên sẽ tổ chức chương trình “Nâng cao năng lực giảng dạy STEM bằng tiếng Anh cho giáo viên Trung học Phổ thông”, nhằm hỗ trợ các thầy cô về cách vận dụng phương pháp giáo dục STEM hiện đại vào giảng dạy.
Hạn chót để đăng ký miễn phí: trước ngày 15 tháng 5 năm 2019 qua http://bit.ly/stemmodule1
Truy cập https://bit.ly/2WbcCpX để biết thêm thông tin.
Are you interested in STEM teaching? U.S. Consulate Ho Chi Minh City, in partnership with HCMC University of Science and Vietnam National University HCMC will organize an Excellence in STEM Teaching workshop to equip Vietnamese high school teachers with modern teaching tips and methodology.
Deadline for free registration: by May 15, 2019 via http://bit.ly/stemmodule1
Access https://bit.ly/2WbcCpX for a detailed description of the modules
Participants are encouraged to attend all 4 modules to achieve the best outcomes from the program and provide critical feedback.


https://www.facebook.com/events/2223506501065078/