Ghi Danh tham gia Câu lạc bộ Trao Quyền Phụ Nữ của Trung tâm Hoa Kỳ


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://www.eventbrite.com/e/protect-your-eggnaut-challenge-tickets-65021884206?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR135W2fU5MLluy3CYzmDEGAjvXeom8upcotjXx8JKkCui9R5yV8E2_3kpc


WHAT: Women’s Empowerment Club

WHEN: Workshop Activities: 9am-6pm on Thursday, August 8 and August 9, 2019
Group Community Project: August – October (actual dates to be determined by groups)
Capstone Project + Closing: 9am-6pm October 4, 2019

WHERE: The American Center Ho Chi Minh City
8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan St.
District 1
Ho Chi Minh City

Bạn đã bỏ lỡ cơ hội tham gia Câu lạc bộ Trao Quyền Phụ Nữ của của Trung tâm Hoa Kỳ những kì trước? Hãy đăng kí tham gia ngay tại https://forms.gle/BdfnaUpgtigSQhQw7 trước ngày 21/07/2019. Hãy đăng kí ngay để cùng trau dồi kỹ năng, mở rộng quan hệ và lan rộng sự trao quyền phụ nữ trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu lân cận. Thành viên đuợc chọn sẽ đuợc thông báo qua email ngày 29/07/2019.

Did you miss the chance to participate in the previous Women’s Empowerment Club sessions at the American Center? Register https://forms.gle/BdfnaUpgtigSQhQw7 by July 21. Apply now to develop professional soft skills, enhance networks, and help empower other women in HCMC and beyond. Selected applicants will be notified by email by July 29, 2019