Tham dự chương trình Women Meet Tech để biết thêm về các kĩ năng chuyển tiếp cần thiết


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://www.womenmeettech.org/event-info/wmt-1-transferable-skills-and-iamremarkable


WHAT: Women Meet Tech

WHEN: Wednesday, July 24, 2019 from 5 PM to 7 PM UTC+07

WHERE: The American Center
U.S. Consulate General HCMC
8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan District 1
HCMC

What is inside our “Women Meet Tech” program? Want to know how to get involved in STEM activities? Join us for our initial Women Meet Tech event about Transferable Skills for free. Learn how our diversely experienced tech advocates launched their career in and begin translating your own experiences into a career in technology. RSVP required at https://www.womenmeettech.org/event-info/wmt-1-transferable-skills-and-iamremarkable

Có điều gì đặc biệt về chương trình Women Meet Tech? Làm sao để tham gia vào các hoạt động STEM? Hãy đến tham dự sự kiện miễn phí Women Meet Tech để biết thêm về các kĩ năng chuyển tiếp cần thiết. Cùng lắng nghe các chuyên gia chia sẻ cách họ chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dù có kinh nghiệm học tập và làm việc khác nhau, và có lẽ bạn cũng sẽ tìm thấy câu trả lời cho bạn. Chuơng trình yêu cầu phải đăng kí trước tại: https://www.womenmeettech.org/event-info/wmt-1-transferable-skills-and-iamremarkable


https://www.facebook.com/events/1088593831529186/