Thử thách sáng chế với kỹ năng sáng tạo của bạn khi phát minh một chiếc xe tự lái để chơi


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://www.eventbrite.com/e/invent-a-self-driving-car-tickets-68406615027?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2wXWSeJhGKV2GvRxUkud_jLeL_5j45jl-ACbQe2os9cFd2Hhpk9qbdB7s


WHAT: Invent a self-driving car

WHEN: Tuesday, August 13, 2019 at 2 PM – 4 PM UTC+07

WHERE: The American Center
U.S. Consulate General HCMC
8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan District 1
HCMC

Thử thách sáng chế: Phát minh một chiếc xe tự lái. Tham gia với chúng tôi trong thử thách này để chơi với các mạch điện, lập trình và thể hiện kỹ năng sáng tạo của bạn. Ai có thể phát minh ra chiếc xe tự lái tuyệt vời nhất? Hãy đến và tìm hiểu.

Invention Challenge: Invent a self-driving car. Join us in this workshop to play with snap circuits, coding and show your innovation skills. Who can invent the coolest self-driving car? Come and find out.

By attending our events, you agree to be photographed and/or filmed and give permission to use your likeness in promotional and/or marketing materials. Children under 15 years of age are not allowed in the American Center.


https://www.facebook.com/events/368265260504462/