Hoa Kỳ phát triển chiến lược quốc phòng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương như thế nào?


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://www.eventbrite.com/e/us-defense-strategy-in-the-indo-pacific-tickets-68569343753?fbclid=IwAR0wH5Tki95gVnkLH3Zq7fKOzJ4oluqr6MjPiXYxY4OMjBwK4rn-WbgbPf8


WHAT: U.S. Defense Strategy in the Indo-Pacific

WHEN: Tuesday, August 20, 2019 at 5 PM – 7 PM UTC+07

WHERE: The American Center
U.S. Consulate General HCMC
8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan District 1
HCMC

Hoa Kỳ phát triển chiến lược quốc phòng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương như thế nào? Các ưu tiên và thách thức mà chính phủ Hoa Kỳ gặp phải trong khu vực là gì? Đến tham gia buổi nói chuyện với Elbridge Colby, cựu Giám đốc Chương trình Quốc phòng tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ và cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Phát triển Chiến lược và Lực lượng, để nghe ông chia sẻ về cách chính phủ Hoa Kỳ phát triển chiến lược quốc phòng trên toàn thế giới, cách riêng về Đông Nam Á.

How does the United States develop its defense strategy in the Indo-Pacific region? What are the United States government’s priorities and challenges in the region? Join us for an in-depth talk with Elbridge Colby, former Director of the Defense Program at the Center for a New American Security and former Deputy Assistant Secretary of Defense for Strategy and Force Development, as he shares his insight into how the U.S. government develops its defense strategy throughout the world, with a focus on Southeast Asia.


https://www.facebook.com/events/485679041977277/