Ghi Danh để tìm hiểu quá trình tuyển học sinh và cách chuẩn bị Portfolio khi nộp vào các trường cao đẳng nghệ thật ở Hoa Kỳ


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://www.eventbrite.com/e/art-schools-in-the-usa-exploring-opportunities-and-portfolio-development-tickets-69837314287?fbclid=IwAR077egCQjNwAzxFGDnP9cG3IsY4hfpmx7Z0vGW8jH1zZvFBjVK1lWYj-84


WHAT: Art Schools in the USA: Opportunities and Portfolio Development

WHEN: Tuesday, September 3, 2019 at 2:30 PM – 4 PM UTC+07

WHERE: The American Center
U.S. Consulate General HCMC
8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan District 1
HCMC

Đăng ký ngay để tìm hiểu quy trình tuyển sinh và cách chuẩn bị Portfolio khi nộp vào các trường nghệ thật ở Hoa Kỳ.

Register now to learn about the admissions process and how to develop your portfolio for arts colleges in the United States.


https://www.facebook.com/events/878372829228497/