Gặp gỡ đại diện trường Barnard College, Johns Hopkins University, University of Chicago, và Wesleyan University để biết những khác biệt trong hồ sơ xin nhập học và cách đánh giá hồ sơ của các trường cạnh tranh cao ở Hoa Kỳ


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://www.eventbrite.com/e/inside-the-selective-admissions-process-framing-a-winning-application-tickets-69851414461?fbclid=IwAR0XzqJE8U6Z4NzcEI2-aXSwEc0J25hJbhAbFpDjMvug0cHGlXl3w-5ikRI


WHAT: Inside the Selective Admissions Process

WHEN: Tuesday, September 3, 2019 from 5 PM to 7 PM UTC+07

WHERE: The American Center
U.S. Consulate General HCMC
8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan District 1
HCMC

Hãy gặp gỡ đại diện trường Barnard College, Johns Hopkins University, University of Chicago, và Wesleyan University để biết những khác biệt trong hồ sơ xin nhập học và cách đánh giá hồ sơ của các trường cạnh tranh cao ở Hoa Kỳ.

Join representatives from Barnard College, Johns Hopkins University, the University of Chicago, and Wesleyan University to learn about different components of a college application and the evaluation of applications to highly selective universities in the US.


https://www.facebook.com/events/491114701701355/