Buổi nói chuyện tăng cường đổi mới kỹ thuật của Daniel Castro: “Enabling the Next Wave of Digital Innovation”


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn


Ghi Danh/Ticket
https://digital-innovation-20191009.eventbrite.com/?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR0mWad5Hed28OwGUavZu-Po4oKhRdMUIoLduvz5PfwtKCM1JQm9K-O7a0c


WHAT: Enabling the Next Wave of Digital Innovation

WHEN: Wednesday, October 9, 2019 from 5 PM to 7 PM UTC+07

WHERE: The American Center
U.S. Consulate General HCMC
8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan District 1
HCMC

Hãy đến giao lưu cùng Daniel Castro, Phó Chủ tịch Quỹ Công nghệ Thông tin và Đổi mới (ITIF), chuyên gia hàng đầu về chính sách khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ. Ông sẽ trình bày về những gì các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới có thể làm nhằm tăng cường đổi mới kỹ thuật số trong khi vẫn đối phó được những rủi ro do công nghệ gây ra.

Trong buổi nói chuyện, ông Castro sẽ nói về sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, và cách tăng năng suất, cải thiện an toàn công cộng, tăng tính bền vững môi trường và hỗ trợ chính phủ hiệu quả hơn.

Come listen to Daniel Castro, Vice President of the leading U.S. think tank for science and technology policy ITIF, present on what policy makers around the world can do to enable digital innovation while dealing with new risks brought on by technology.

During his talk, Mr. Castro will talk about the evolution of Artificial Intelligence and automation, and how they can boost productivity, improve public safety, increase environmental sustainability, and lead to more effective government. This event is part of a Department of State Speakers Program that brings U.S. experts to Embassies and Consulates abroad to speak about topics of interest.


https://www.facebook.com/events/2481481722138661/