Month: February 2020

Jobs

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Sài Gòn cần tuyển Supervisory Human Resources Assistant

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: GIÁM SÁT NHÂN SỰ NHÂN VIÊN THU MUA (TẠM THỜI) THỰC TẬP SINH PHÒNG NÔNG NGHIỆP THỰC TẬP SINH […]

Read More
Events

Trình bày về những thành tựu của chương trình và thảo luận về sự hợp tác khoa học của NASA với VNSC & HCMUT: Using Satellite Technology to Learn About our World trong Trung tâm Hoa Kỳ tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/nasa-vnsc-hcmut-using-satellite-technology-to-learn-about-our-world-tickets-92682767653?fbclid=IwAR2kUV1ztH8mttmklsdplT34dgTEj0wVM_PPRYevfCJFBGBpz4GF22YqZ_U WHAT: Using Satellite Technology to Learn About our World WHEN: Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020 lúc 4:00 – 16:00 UTC+07 WHERE: The American Center U.S. Consulate General HCMC 8th Floor Diamond Plaza 34 […]

Read More
Press Releases

Ghi Danh để tìm hiểu về cấu trúc và luật pháp của Hoa Kỳ trong Trung tâm Hoa Kỳ tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Ghi Danh/Ticket https://www.eventbrite.com/e/structure-of-the-us-legal-system-tickets-94104530183?fbclid=IwAR12tvzcZ5cNPXVFznVFb1IbZeDkgzASvQ4lKr-39GLU-QlPkg_-iyatecA WHAT: Structure of the U.S. Legal System WHEN: Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020 lúc 17:30 – 19:00 UTC+07 WHERE: The American Center U.S. Consulate General HCMC 8th Floor Diamond Plaza 34 Le Duan […]

Read More
Jobs

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn cần tuyển: GUARD (MOBILE PATROL-BẢO VỆ CƠ ĐỘNG)

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cần tuyển: GUARD (MOBILE PATROL) (BẢO VỆ CƠ ĐỘNG) Để biết thêm thông tin bao gồm các tiêu chuẩn và các bước tuyển dụng cho […]

Read More
Uncategorized

Thông Báo theo các biện pháp do Lực lượng đặc nhiệm về virus Corona của Tòa Bạch Ốc cho các cá nhân không khỏe, đã từng tới Trung Quốc đại lục trong vòng 14 ngày hay đã tiếp xúc với các cá nhân nhiễm virus Corona không nên tới các cơ sở của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Để phù hợp với các biện pháp do Lực lượng đặc nhiệm về virus Corona của Nhà Trắng thực thi, tất cả các cá nhân đang cảm thấy không khỏe, đã từng tới Trung Quốc đại lục […]

Read More
Announcements

Request for Quotation on U.S. Independence Day Event by U.S. Consulate in Saigon City

Theo nguồn tin trên trang mạng của U.S. Embassy and Consulate in Vietnam Request for Quotation – U.S. Independence Day Event General Information Document Type: Solicitation Notice Solicitation Number: PR8920398 Posted Date: Jan 08, 2020 Bid Submission Due Date: 15:00, February 03, 2020 Brief Description: For full requirement packet, please download by the link below. […]

Read More
Announcements Press Releases

Health Alert from U.S. Consulate General at Saigon City: “Do not travel to China”

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Health Alert – U.S. Embassy Hanoi and Consulate General Ho Chi Minh City Do not travel to China due to novel coronavirus first identified in Wuhan, China. On January 30, the World Health Organization has determined the […]

Read More