Month: April 2020

News Press Releases

Saigon City has established multiple checkpoints to screen those entering and exiting the city

Theo nguồn tin trên trang mạng của của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Photo VNA Hanoi and Ho Chi Minh City Have Established Multiple Checkpoints to Screen Those Entering and Exiting the Cities Update on COVID-19 Checkpoints and Testing in Ho Chi Minh City (April 10, 2020) Location: […]

Read More