Month: May 2020

Press Releases Thông Báo

Minh Long tặng 3.000 chiếc cốc viên sứ Việt Pride cho nhân viên y tế, bác sĩ và người trả lời đầu tiên để ứng phó với tình huống khẩn cấp chiến đấu với COVID-19

Theo nguồn tin của Minh Long ở tại Sài Gòn trên trang mạng PRNewswire Minh Long tặng 3.000 viên sứ lành mạnh cho nhân viên y tế, bác sĩ và người trả lời đầu tiên chiến đấu với COVID-19 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2020 / PRNewswire / […]

Read More
Hotels Khách Sạn Press Releases Thông Báo

Dự án CARE của Park Hyatt Saigon cung cấp các bữa ăn tại bệnh viện Hospital for Tropical Diseases trong tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin của Park Hyatt Saigon ở tại Sài Gòn trên trang mạng PRNewswire Dự án CARE của Park Hyatt Saigon cung cấp các bữa ăn tại bệnh viện Hospital for Tropical Diseases trong tháng 5 năm 2020 Sài Gòn, Việt Nam, ngày 11 tháng 5 năm 2020- Park Hyatt Saigon cam kết cung […]

Read More