Month: December 2020

Press Releases Thông Báo

“Don’t Cry For Us, Saigon” của tác giả Thiếu tá Steven E. Cook nói tất cả về những gì thực sự đã xảy ra trong Chiến tranh Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn “Don’t Cry For Us, Saigon” của tác giả Thiếu tá Steven E. Cook (đã nghỉ hưu) của Nhà xuất bản Christian Faith, nói tất cả về những gì thực sự đã xảy ra trong Chiến tranh Việt […]

Read More