Green Bike 2015

Hình Ảnh Pictures Uncategorized

Green Bike 2015

Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của Consul General Rena Bitter ở tại Sài Gòn Thật là một buổi sáng đẹp trời để đạp xe! Tôi đã dậy sớm và cùng 1.000 người khác tham gia đạp xe vì môi trường 2015 tại Quận 7. Buổi đạp xe được tổ chức nhằm nâng cao […]

Read More