HAFIC

Thông Báo Uncategorized

Chấp Thuận Thay đổi Địa Điểm Đặt Trụ Sở Chi Nhánh Thành phố Sài Gòn Của HAFIC

Theo nguồn tin trên trang mạng Vietnam Central Bank Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của HAFIC (09/10/2014) Ngày 8/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7389/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh […]

Read More