Jack Reed

Hình Ảnh Pictures Uncategorized

Thượng Nghị Sĩ John McCain, Senator John McCain, Dan Sullivan, và Jack Reed Tham Quan Thành phố Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng Twitter của John McCain ‏@SenJohnMcCain 2h2 hours ago Good meeting with #Vietnamese activists to discuss #humanrights and other key issues Bà Rena Bitter Thượng Nghị Sĩ John McCain, Jack Reed, và Dan Sullivan Viếng Thăm Thành phố Sài Gòn

Read More