John Kerry

Hình Ảnh Uncategorized

Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry Tham Dự Thánh Lễ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Theo nguồn tin trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Pictures & Source: U.S. Department of State U.S. Secretary of State John Kerry arrives at Notre Dame Cathedral in Ho Chi Minh City, Vietnam, for Mass on December 14, 2013. [State Department photo/ Public Domain] U.S. Secretary of State John Kerry thanks the choir […]

Read More
Press Releases Uncategorized

Remarks of Secretary of State John Kerry To Members of the American Chamber of Commerce and Fulbright Economic Teaching Program Participants in Saigon City

Theo nguồn tin trang mạng của Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ Tại Sài Gòn Kerry in Ho Chi Minh City on U.S.-Vietnam Relations 14 December 2013 U.S. DEPARTMENT OF STATE Office of the Spokesperson December 14, 2013 2013/T20-04 REMARKS Secretary of State John Kerry To Members of the American Chamber of Commerce and Fulbright Economic […]

Read More