Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Hình Ảnh Uncategorized

Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry Tham Dự Thánh Lễ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Theo nguồn tin trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Pictures & Source: U.S. Department of State U.S. Secretary of State John Kerry arrives at Notre Dame Cathedral in Ho Chi Minh City, Vietnam, for Mass on December 14, 2013. [State Department photo/ Public Domain] U.S. Secretary of State John Kerry thanks the choir […]

Read More