Supervisory Human Resources Assistant

Jobs

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Sài Gòn cần tuyển Supervisory Human Resources Assistant

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển: GIÁM SÁT NHÂN SỰ NHÂN VIÊN THU MUA (TẠM THỜI) THỰC TẬP SINH PHÒNG NÔNG NGHIỆP THỰC TẬP SINH […]

Read More