Interdye Asia to be held in Saigon City in November 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng của Shanghai International Exhibition Co., Ltd. in prnewswire.com Interdye Asia to be held in Ho Chi Minh City in November HANGHAI, Oct. 10, 2018 /PRNewswire/ — The Eighth Asia International Dye Industry, Pigments and Textile Chemicals Exhibition (“Interdye Asia”), hosted by the China Dyestuff Industry Association, the China Dyeing…

Youth Scholarships Talk Show (Program will be in Vietnamese)

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/youth-scholarships-talk-show-program-will-be-conducted-in-vietnamese-tickets-51321213130 WHAT: Youth Scholarships Talk Show (Program will be in Vietnamese) WHEN: Thursday, October 18, 2018 at 2 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond…

Women in U.S. Supreme Court

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/us-elections-series-women-in-us-supreme-court-tickets-51284182370 WHAT: Women in U.S. Supreme Court WHEN: Tuesday, October 16, 2018 at 5:30 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…

Thông báo chương trình tài trợ dành cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản tham gia Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á

Theo nguồn tin trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Sài Gòn Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản trân trọng thông báo chương trình tài trợ cho các học giả về nghiên cứu Nhật Bản Bản tham gia vào Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu…

Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/english-club-us-election-terminology-tickets-51056058044 WHAT: Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ 2018 WHEN: Friday, October 12, 2018 at 2 PM – 6 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34…

English Club: U.S. Election Terminology

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/english-club-us-election-terminology-tickets-51056058044 WHAT: English Club: U.S. Election Terminology WHEN: Tuesday, October 9, 2018 at 5:30 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…

From Strangers to Familiars

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/womens-empowerment-club-info-session-tickets-50677420529 WHAT: From Strangers to Familiarsn WHEN: Friday, October 5, 2018 at 5 PM – 6:30 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District…

Women’s Empowerment Club Info Session

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/womens-empowerment-club-info-session-tickets-50677420529 WHAT: Women’s Empowerment Club Info Session WHEN: Monday, October 1, 2018 at 5:30 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!