Giảm đồ nhựa, bảo vệ môi trường

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/giam-o-nhua-bao-ve-moi-truong-tickets-53429372692?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR0-Fc-3FJ14L8ePQTUZYuyr1Pxb7B5mXBuTdBj6NDiOtbxL_Td4EzZMRFg WHAT: Giảm đồ nhựa, bảo vệ môi trường WHEN: Wednesday, December 12, 2018 at 10 AM – 12 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34…

Signing Ceremony for the Memorandum of Understanding Between World Bank and Saigon City

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Speeches & Transcripts November 14, 2018 Signing Ceremony for the Memorandum of Understanding Between World Bank and Ho Chi Minh City Ousmane Dione, World Bank Country Director, Vietnam Ho Chi Minh City, Vietnam As Prepared for Delivery…

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Yseali!

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://creator.zohopublic.com/pas.culture/yseali-younified-1/form-perma/YSEALI_YOUnified_in_Can_Tho_An_Giang__and__Dak_Lak/kUAgOb0gtRbTqdt2nVe9CwaexkYEBzTBwysAnfjEHWrm2kRMXNKYf9CFvYKZ6xRU557SyVtNS0hRkWg3CS3bTh9FaK2nyT9Eus4U WHAT: Cùng Chúng Tôi Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của Yseali! WHEN: Sunday, December 9, 2018 at 8 AM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8…

Chương trình “Sài Gòn Đẹp Lắm” lần này để gặp gỡ đạo diễn nổi tiếng Hàm Trần và Danny Do,

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/saigon-dep-lam-20-directors-cut-tickets-53127148732?aff=efbeventtix&fbclid=IwAR2Mmpq7hSIpePxocQ2HSfqrZAfATcnTeuLzIALkpde9P92CXmGL978Nx7k WHAT: Saigon Dep Lam 2.0: Directors’ Cut WHEN: Thursday, December 6, 2018 from 5:30 PM to 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le…

Tìm hiểu bí quyết tối đa hóa trải nghiệm và tận dụng thời gian của bạn khi học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/making-the-most-of-your-us-education-tickets-53003395583 WHAT: Making the Most of Your U.S. Education WHEN: Wednesday, December 5, 2018 at 2:30 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34…

Women in STEM: Female in Globe international STEM education

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/women-in-stem-series-1-female-in-globe-international-stem-education-tickets-52338941182?fbclid=IwAR2bZ7yiL4811fOT50d8oKS3tQi8KAnoM0RNJycwPIKIEn6blvO95szpk24 WHAT: Women in STEM: Female in Globe international STEM education WHEN: Monday, November 26, 2018 at 5 PM – 7 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond…

Tư Vấn Kế Hoạch Tài Chính cho Du Học Hoa Kỳ của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/financing-your-education-in-the-united-states-tickets-52080403890?fbclid=IwAR3U8w-A9GZEMPrsIn_ih0TcYjDMQ2K7U6TclyY_uk6MGZX19l8SkGp7Awc WHAT: Financing Your Education in The United States WHEN: Friday, November 16, 2018, 2:30 PM WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho…

Standardized Tests Review and Strategies

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn REGISTER/GHI DANH: https://www.eventbrite.com/e/non-degree-programs-in-the-united-states-tickets-51995112782?fbclid=IwAR26on6CVBFelok5aplpcB1g94ta7mJlSCNfN9OqZecVrApGoIhUsORMCdI WHAT: Standardized Tests Review and Strategies WHEN: Thursday, November 15, 2018 at 2:30 PM – 4 PM UTC+07 WHERE: U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, 8 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan,…